ตู้สาขาโทรศัพท์

คีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

 

NO.1NO.1

ตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบคีย์การ์ด Access Control Security วงจรปิด CCTV

Panasonic IPXPHONIK IPXKOWA CCTVคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ระบบชุมสายโทรศัพทขนาดใหญ๋ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์ได้หลากหลาย

เพื่อการสื่อสารอย่างเหนือชั้นสำหรับทุกประเภทธุรกิจ.....

KX-TDA600_thai

KX-TDA600

 

KX-TDA600 Panasonic

ทั้งหมดที่คุณต้องการจากระบบเครือข่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณในยุค

ของการผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับ ธุรกิจ บริษัท-โรงงานอุตสาหกรรม-ธนาคาร-สถานพยาบาล-หน่ายงานของรัฐ

โซลูชั่นที่ชาญฉลาด เพื่อสนองตอบความต้องการการสื่อสารในธุรกิจของคุณ

จุดเด่นของระบบ

อุปกรณ์เสริมการ์ด Voive-Over-IP Gateway โดยการด์นี้จะทำการแปลงสัญญาณเสียงเป็นรูปแบบ

IP packets โดยจะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทางด้านข้อมูลของบริษัทคุณเข้ากับบริษัทสาขาต่างๆ

ได้โดยไม่ต้องมีการใช้สายเช่า (Leased lime) แยกต่างหากกันในแต่ละสาขาและ

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณทำการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในของบริษัทคุณด้วยเครื่อง PC และ Internet

สร้างการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้น

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลของพานาโซนิคได้ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพ อาทิ หน้าจอพร้อมไฟ Back-lit ขนาดใหญ่ 6 บรรทัด แสดงชื่อเครื่องได้สูงสุด 20 ตัวอักษร

ง่ายต่อการอ่าน ง่ายต่อการดูไฟ Message/Ringer, ปุ่ม Navigator สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอปรับมุมก้มเงยได้ 4 ระดับ เพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และช่องต่อพอร์ท USB ที่ช่วย

ให้การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC ง่ายยิ่งขึ้น ( แบบ Plug-n-Play)

การออกแบบที่พร้อมสำหรับการใช้งานในอนาคต

Hybrid IP PBX เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้

โดยคุณสามารถอัฟเกรดระบบ เพื่อใช้งานร่วมกับ IP Phones IP Cameras และอุปกรณ์ใหม่ๆ

ที่กำลังมาสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ได้

PC Console และ PC Phone

(ใช้ได้เฉพาะรุ่น KX-T7636 และ KX-T7633) PC PhonePC Phone ได้ผนวกรวมฐานข้อมูลจาก

Microsoft Outlook ของคุณในเครื่อง PC เข้าระบบโทรศัพท์เป็นระบบเดียวกันส่วน PC Console จะช่วย

ให้พนักงานรับสายสามารถจัดการกับสายที่เรียกเข้ามา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบที่ให้คุณค่าเพิ่มกับธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติด้านข้อความใหม่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นถ้ามีปริมาณพนักงานไม่มากนัก

คุณสามารถรองรับการโทรได้โดยบริการ AutomatedAttendant และคุณยังสามารถอัฟเกรดไปเป็น

Unified Messaging โดยใช้เทคโนโลยี CTI ที่สามารถผนวกบริการ E-Mail, Fax,Voice Mail

เป็นการเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่สารแบบ Multi-Media คุณสามารถเลือกระบบให้ตรง

กับความต้องการของผู้เรียกสายเข้ามาที่แตกต่างกันได้ ถ้าผนวกรวมระบบเข้ากับระบบพานาโซนิค Voice Mail

คุณสามารถที่จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถได้รับจากพานาโซนิคเท่านั้น เช่น

Live Call Screening, Two-Way Recording และ Teo-Way Transfe เป็นต้น

ให้ผลิตผลและความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

การใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะช่วยให้ปรับปรุงการรองรับและทำให้มีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีก

พอร์ท USB แบบ Built-inจะทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย

์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์ PC phone คุณสามารถรวมระบบโทรศัพท์กับฐานข้อมูล

เข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนันสนุนให้คุณบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เต็มที่ การเลือกบันทึกสายที่เรียกเข้า

หรือการบันทึกสายที่เรียกเข้าแบบอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติแบบชาญฉลาด และการผนวกรวมเข้ากับไมโครซอฟท์

Outlook ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ได้ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ Telephony

มีความสามารถมากขึ้นในบริษัทของคุณผลิตผลได้ถูกการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ PC Console ซึ่งจะช่วย

ให้โอเปอเรเตอร์มีความสามารถในการตอบรับสายและโอนสาย อีกทั้งทำงานประจำอื่นๆ ที่เกื่ยวกับการรองรับสายที่เรียกเข้า

ได้อย่างสะดวก การทำงานแบบลากแล้ววางที่สังเกตได้ง่ายโดยให้เม้าส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์บ่งชี้อื่นๆ

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์

การเรียกใช้ผ่านเทคโนโลยี VoIP และเทคโนโลยี Networking

Hybrid IP-PBX สามารถรองรับดังเช่น หัวใจของการประหยัดค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการใช้

งานระบบเครือข่ายระหว่างสำนันงาน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้กับระบบ KX-TDA

เช่น สาย leased lines แบบ E&M QSIGและ Voice-over Internet Protocol (VoIP) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่ให้ความใว้วางใจได้ทั้งในเครีอข่าย ทั้งภาย ในและภายนอกบริษัทVoIP จะทำการบีบอัดข้อมูลเสียง

และแปลงเป็นรูปแบบ IP Packets แล้วส่ง Packets ผ่านเครือข่าย internet และ ทำการแปลงข้อมูลกลับสู่ข้อมูล

เสียงที่ปลายทาง นี่หมายความว่าการใช้เวลามากในการใช้โทรศัพท์จะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ

จะช่วยให้การส่งข้อมูลเสียงและข้อมูล Dataเป็นไปพร้อมกัน ระบบ KX-TDA Hybrid IP-PBX

ได้สนับสนุน QSIG protocol ช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมต่อระบบ PBX ในสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง

เพื่อสร้าง ระบบโทรศัพท์แบบเสมือนที่มีขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกันจะให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชั่น

การติดต่อสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นดังตัวอย่าง เช่น สำหรับลูกค้าที่ใช้ตู้ PBX แบบดั้งเดิมในสำนันงานขนาดใหญ่ QSIG

สามารถถูกใช้เพื่อใช้งานสาขาทั้งหมดการใช้แผนงานหมายเลขเครือข่ายโดยคุณสามารถกำหนดให้หมายเลขโทรศัพท์

ไปยังแต่ละเครื่องภายในสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการติดต่อสื่อสารได้

 

 

 

Model Description D/O
KX-TDA600BX Basic Shelf 75,000
KX-TDA620BX Expansion Shelf 42,950
KX-TDA6174XJ 16 Port Single Line Telephone Extension Card 15,150
KX-TDA6175XJ 16 Port SLT with Message Waiting Lamp Extension 18,800
KX-TDA6181X 16 Port Analogue Trunk Card 27950
KX-TDA6110XJ Bus-Master Card for TDA620 Connection 19,100
KX-TDA6111XJ Bus-Master Expantion Card for the 3 rd Shelf 17,950
KX-TDA103XJ (L) L Type Power Supply Unit 30,800
KX-TDA104XJ (M) M Type Power Supply Unit 16,450
KX-TDA108XJ (S) S Type Power Supply Unit 7,200

Voice Mail ระบบตอบรับอัตโนมัติ

KX-TVM50BX_thai

Panasonic IP PBX

KX-TDA100D
KX-TDE100 Panasonic
KX-TDE200_thai

KX-TD100D

KX-TDE100
KX-TDE200

PABX ตู้สาขาโทรศัพท์

Panasonic Digital PABX
FORTH Digital Pabx
PHONIK DIGITAL PABX
NEC PABX SL1000

 

โทรศัพท์ Single Line เครื่องแปลงสัญญานซิมมือถือ เครื่องทาบบัตร Access Control

โทรศัพท์ Single Line Line Mobile Thai
Access Control_thai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

www.digital999.com

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

TEL 0-2754-5199 (Auto) 0-2754-5133

Hot Line 081-9390211 081-455223 080-6469123 083-3284567

FAX 0-2754-2964 Email:digi999@hotmail.com

 

รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TA308-616

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china