รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TEB308BX

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

Promotion

Panasonic
KEY CARD

NEC PABX SL1000

NEC PBX

SL1000

 

 

ตู้สาขาโทรศัพท์

คีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

 

NO.1NO.1

ตัวแทนจำหน่าย ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบคีย์การ์ด Access Control Security วงจรปิด CCTV

Panasonic IPXPHONIK IPXKOWA CCTVคีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

 

Panasonic IP PBX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอล สูงสุด 128 พอร์ต ติดตั้งใช้งานง่าย

KX-TDE100 Panasonic

KX-TDE100

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลไฮบริท IP  ที่ควบคุมการทำงานด้วย CPU 32 บิท และบรรจุคำสั่งแบบ SPC

( SPC: Stored Program Control )  และทำงานเป็น Fully Digital Switch  ( Non Blocking ) 

สามารถติดต่อทางเสียงและบริการด้านข้อมูลในเวลาเดียวกัน     

 อีกทั้งรองรับระบบ VOIP  ทั้ง   IP Phone  , IP Soft phone ,   IP Gateway  Trunk  รวมถึง SIP Protocol

รองรับการประชุมสายพร้อมกัน รองรับระบบ Voice Mail

KX-TDE100 Panasonic 128 Port

ทั้งหมดที่คุณต้องการจากระบบเครือข่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณในยุค

ของการผนวกรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับ ธุรกิจ บริษัท-โรงงานอุตสาหกรรม-ธนาคาร-สถานพยาบาล-หน่ายงานของรัฐ

โซลูชั่นที่ชาญฉลาด เพื่อสนองตอบความต้องการการสื่อสารในธุรกิจของคุณ

จุดเด่นของระบบ

อุปกรณ์เสริมการ์ด Voive-Over-IP Gateway โดยการด์นี้จะทำการแปลงสัญญาณเสียงเป็นรูปแบบ

IP packets โดยจะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายทางด้านข้อมูลของบริษัทคุณเข้ากับบริษัทสาขาต่างๆ

ได้โดยไม่ต้องมีการใช้สายเช่า (Leased lime) แยกต่างหากกันในแต่ละสาขาและ

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณทำการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในของบริษัทคุณด้วยเครื่อง PC และ Internet

สร้างการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้น

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลของพานาโซนิคได้ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน

และมีประสิทธิภาพ อาทิ หน้าจอพร้อมไฟ Back-lit ขนาดใหญ่ 6 บรรทัด แสดงชื่อเครื่องได้สูงสุด 20 ตัวอักษร

ง่ายต่อการอ่าน ง่ายต่อการดูไฟ Message/Ringer, ปุ่ม Navigator สำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หน้าจอปรับมุมก้มเงยได้ 4 ระดับ เพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และช่องต่อพอร์ท USB ที่ช่วย

ให้การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC ง่ายยิ่งขึ้น ( แบบ Plug-n-Play)

การออกแบบที่พร้อมสำหรับการใช้งานในอนาคต

Hybrid IP PBX เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้

โดยคุณสามารถอัฟเกรดระบบ เพื่อใช้งานร่วมกับ IP Phones IP Cameras และอุปกรณ์ใหม่ๆ

ที่กำลังมาสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ได้

PC Console และ PC Phone

(ใช้ได้เฉพาะรุ่น KX-T7636 และ KX-T7633) PC PhonePC Phone ได้ผนวกรวมฐานข้อมูลจาก

Microsoft Outlook ของคุณในเครื่อง PC เข้าระบบโทรศัพท์เป็นระบบเดียวกันส่วน PC Console จะช่วย

ให้พนักงานรับสายสามารถจัดการกับสายที่เรียกเข้ามา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบที่ให้คุณค่าเพิ่มกับธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติด้านข้อความใหม่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นถ้ามีปริมาณพนักงานไม่มากนัก

คุณสามารถรองรับการโทรได้โดยบริการ AutomatedAttendant และคุณยังสามารถอัฟเกรดไปเป็น

Unified Messaging โดยใช้เทคโนโลยี CTI ที่สามารถผนวกบริการ E-Mail, Fax,Voice Mail

เป็นการเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่สารแบบ Multi-Media คุณสามารถเลือกระบบให้ตรง

กับความต้องการของผู้เรียกสายเข้ามาที่แตกต่างกันได้ ถ้าผนวกรวมระบบเข้ากับระบบพานาโซนิค Voice Mail

คุณสามารถที่จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สามารถได้รับจากพานาโซนิคเท่านั้น เช่น

Live Call Screening, Two-Way Recording และ Teo-Way Transfe เป็นต้น

ให้ผลิตผลและความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

การใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะช่วยให้ปรับปรุงการรองรับและทำให้มีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาอีก

พอร์ท USB แบบ Built-inจะทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย

์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์ PC phone คุณสามารถรวมระบบโทรศัพท์กับฐานข้อมูล

เข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนันสนุนให้คุณบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เต็มที่ การเลือกบันทึกสายที่เรียกเข้า

หรือการบันทึกสายที่เรียกเข้าแบบอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติแบบชาญฉลาด และการผนวกรวมเข้ากับไมโครซอฟท์

Outlook ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้ได้ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ Telephony

มีความสามารถมากขึ้นในบริษัทของคุณผลิตผลได้ถูกการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ PC Console ซึ่งจะช่วย

ให้โอเปอเรเตอร์มีความสามารถในการตอบรับสายและโอนสาย อีกทั้งทำงานประจำอื่นๆ ที่เกื่ยวกับการรองรับสายที่เรียกเข้า

ได้อย่างสะดวก การทำงานแบบลากแล้ววางที่สังเกตได้ง่ายโดยให้เม้าส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์บ่งชี้อื่นๆ

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์

การเรียกใช้ผ่านเทคโนโลยี VoIP และเทคโนโลยี Networking

Hybrid IP-PBX สามารถรองรับดังเช่น หัวใจของการประหยัดค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการใช้

งานระบบเครือข่ายระหว่างสำนันงาน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้กับระบบ KX-TDA

เช่น สาย leased lines แบบ E&M QSIGและ Voice-over Internet Protocol (VoIP) เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่ให้ความใว้วางใจได้ทั้งในเครีอข่าย ทั้งภาย ในและภายนอกบริษัทVoIP จะทำการบีบอัดข้อมูลเสียง

และแปลงเป็นรูปแบบ IP Packets แล้วส่ง Packets ผ่านเครือข่าย internet และ ทำการแปลงข้อมูลกลับสู่ข้อมูล

เสียงที่ปลายทาง นี่หมายความว่าการใช้เวลามากในการใช้โทรศัพท์จะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และ

จะช่วยให้การส่งข้อมูลเสียงและข้อมูล Dataเป็นไปพร้อมกัน ระบบ KX-TDA Hybrid IP-PBX

ได้สนับสนุน QSIG protocol ช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมต่อระบบ PBX ในสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง

เพื่อสร้าง ระบบโทรศัพท์แบบเสมือนที่มีขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกันจะให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชั่น

การติดต่อสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นดังตัวอย่าง เช่น สำหรับลูกค้าที่ใช้ตู้ PBX แบบดั้งเดิมในสำนันงานขนาดใหญ่ QSIG

สามารถถูกใช้เพื่อใช้งานสาขาทั้งหมดการใช้แผนงานหมายเลขเครือข่ายโดยคุณสามารถกำหนดให้หมายเลขโทรศัพท์

ไปยังแต่ละเครื่องภายในสำนักงานสาขาหรือสำนักงานใหญ่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการติดต่อสื่อสารได้

 

 

KX-DT333 Digital Key Telephone

KX-DT333

KX-DT333

 

Max CO Lines

128

Max Analog CO's

96

Max VoIP (H.323) trunks

32
Max VoIP (SIP) trunks 64 64
Max Total Extensions 128 128
Max Analog Proprietary Extensions 24 24
Max Single Line Telephones 96 96
Max Digital Proprietary extensions 128 (DT300, T7600 series)
Max IP Proprietary Phone extensions 192 192
Max SIP extensions 128 128
Multi-Cell Wireless Compatible YES
Maximum Cell Stations (Antennas)
32
Maximum Portable Handsets
128
Direct Station Select (DSS) Consoles
8
Dimensions (H x W x D)
131/3'' x 153/4'' x 103/4''
Weight
26.4

Voice Mail ระบบตอบรับอัตโนมัติ

KX-TVM50BX_thai

Panasonic IP PBX

KX-TDA100D
KX-TDE100 Panasonic
KX-TDE200_thai

KX-TD100D

KX-TDE100
KX-TDE200

PABX ตู้สาขาโทรศัพท์

Panasonic Digital PABX
FORTH Digital Pabx
PHONIK DIGITAL PABX
NEC PABX SL1000

 

โทรศัพท์ Single Line เครื่องแปลงสัญญานซิมมือถือ เครื่องทาบบัตร Access Control

โทรศัพท์ Single Line Line Mobile Thai
Access Control_thai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

www.digital999.com

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

TEL 0-2754-5199 (Auto) 0-2754-5133

Hot Line 081-9390211 081-455223 080-6469123 083-3284567

FAX 0-2754-2964 Email:digi999@hotmail.com