ตู้สาขาโทรศัพท์

ระบบคีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

ตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ พานาโซนิค จำหน่าย ติดตั้ง บริการ บำรุงรักษา

KX-T308 KX-T616 KX-T1232 KX-TA308 KX-TA616 KX-TD1232 KX-TD500 KX-TEB308 KX-TEM824BX

KX-TDA-100 KX-TD-200

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TD1232BX

ตู้สาขา Panasonic Digital KX-TD1232

ระบบโทรศัพทตู้สาขาดิจิตอล ซุปเปอร์ไฮบริด >>สินค้าตกรุ่น สินค้ารุ่นใหม่ KX-TDA100-200-600

เตรียมพร้อมรองรับอนาคต

เพิ่มความสมารถระบบทั้งระบบ...เพิ่มจำนวนคู่สาย...ท่านสามารถทำได้ทันทีอย่างง่ายดาย !

System Inter Connection ( SIC )

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่ดี ต้องสามารถขยายระบบได้พร้อม ๆ ไปกับธุรกิจ ที่เจริญเติบโตขึ้น

ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์ตู้สาขาKX-TD1232BX จาก 12 สายนอก 64 สายใน*

ขึ้นเป็น 24 สายนอก 128 สายใน* ด้วยการเชื่อมต่อตู้สาขา 2 ตู้เข้าด้วยกันโดยใช้แผงวงจรรุ่น KX-TD192X* เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น XDP

Extra Device Port ( XDP )

โทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ ( KX-T74xx Service ) ของพานาโซนิคจะมีช่องสำหรับเพิ่ม สายภายใน

ทันทีที่ท่านนำเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา หรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ไร้สาย

โทรสารมาต่อพ่วงกับโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ ท่านก็จะ ได้หมายเลขภายในเพิ่มอีก 1 เลขหมาย

และสามารถใช้งานได้อย่างอิสระพร้อมกัน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินสายโทรศัพท์ใหม

่หรือซื้อ แผงวงจรเพิ่มแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านทางโทร-สารหรือคอมพิวเตอร์ได้

พร้อมๆ ไปกับการสนทนาทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ความสะดวกคล่องตัวให้กับการดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างมาก

ครอบคลุมเครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างอัจฉริยะ

 

ISDN Capability

KX-TD1232BX ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการใช้บริการติดต่อสื่อสาร

ผ่านเครือข่ายดิจิตอลในลักษณะ Basic Rate อาทิ การเชื่อม ต่อระบบเข้ากับโมเด็มความเร็วสูง

เพื่อการรับส่งข้อมูล การประชุมแบบ Video Conference เทคโนโลยี ISDN

สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียง เป็นไปได้พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแยกสาย

โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษใดๆ

Direct Dialling ( DDI )

ระบบสามารถทำการแยกแยะและโอนสาย ISDN ที่เรียกเข้าได้อย่างอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขภายในใดๆ

ที่ได้กำหนดไว้ได้แก่หมายเลขภายในของโอเปอเร- เตอร์ หมายเลขภายในเฉพาะที่กำหนด

หมายเลขภายในที่มีอยู่ใน Hunting Group หมายเลขภายในที่อยู่ในโปรแกรม Trunk Answer From Any Station

( TAFAS ) หมายเลขภายในที่เชื่อมต่อกับโมเด็มหมายเลขแทน หมายเลขภายในของ Voice Mail

และหมายเลขภายในที่เป็น ISDN ทั้งนี้ท่านจะต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสายแบบ ISDN

จากองค์การโทรศัพท์ด้วย

Calling Line Identification Presentation ( CLIP ) and Information Display

ภายใต้เครือข่าย ISDN ท่านสามารถมองเห็นหมายเลขหรือชื่อ* ของผู้ที่โทรเข้ามาจากจอแสดงผล

ของโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ * ชื่อจะปรากฎบนจอแสดงผลได้ต่อเมื่อ เลขหมายของผู้ที่โทรเข้ามาเป็น

1 ในจำนวน 500 เลขหมาย ที่มีอยู่ใน Caller ID List

Caller ID

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ดิจิตอลคีย์แบบมีจอ ( รุ่น KX-T7433X และ KX-T736X )

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผู้ที่โทรเข้ามา อาทิ ชื่อ หมายเลข

โทรศัพท์ และหากท่านทำการติดต่อโดยใช้สายแบบ ISDN ท่านยังสามารถใช้งานคุณสมบัติที่อยู่ใน CLIP

ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถรับสาย ได้ โทรศัพท์จะทำการบันทึกหมายเลขโทรศัพท

์ ชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา และเวลาที่โทรเข้ามา ได้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถเรียกกลับไปยังผู้ที่โทรมาได้ด้วยใน

กรณีที่โทรเข้ามาจากสายนอก ( Call Log, Incoming ) ทั้งนี้ระบบสามารถทำการเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง

ต่อโทรศัพท์ 1 เครื่อง นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารให้ท่านได้โดยไม่มีทางสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

Connected Line Identification Presentation ( COLP )

หมายเลขของผู้ที่ท่านกำลังโทรไปถึงจะปรากฎบนจอแสดงผลทันทีที่ทางคู่สนทนารับสาย

Calling Line Identification Restriction ( CLIR )

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ที่ใช้สายภายในใดๆ สามารถกำหนดไม่ให้หมายเลขของตนไปปรากฎบนจอแสดงผลของผู้ที่กำลังโทรไปถึง

Uniform Call Distribution ( UCD ) with Message*

ระบบตู้สาขาดิจิตอลของพานาโซนิคจะมีโปรแกรม UCD พร้อมอยู่ในตัวตู้ โปรแกรม UCD นี้จะช่วยโอนสายที่โทรเข้ามา

ไปยังสายภายในที่ว่างอยู่ตามลำดับ อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ และในกรณีที่สายภายในที่อยู่ในกลุ่ม

UCD ไม่ว่าง ระบบจะทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับช่วยแจ้ง ข้อความต่างๆ แก่ผู้ที่โทรเข้ามา

จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสำนักงานใหญ่ๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว หรือสายการบิน ซึ่งมีผู้โทรเข้ามาจำนวนมากพร้อมๆ กัน

ในแต่ละวัน ในขณะที่มีพนักงานรับสายเพียงคนเดียวและที่สำคัญยังช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัทอีกด้วย

* ใช้ร่วมกับแผงวงจร DISA with OGM ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

Direct Inward System Access ( DISA ) with Message*

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ที่โทรเข้ามาสามรถเรียกไปยังสายภายในได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานรับสาย

เมื่อโทรจากสายนอกเข้าสู่ระบบผู้โทรจะได้ยินข้อความทักทาย และแนะนำหมายเลขภายในต่างๆ

ให้สามารถกดหมายเลขภายในที่ต้องการได้โดยตรง และในกรณีที่สายภายในนั้นๆ ไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย สายที่เรียกเข้า

จะถูกโอนไปยังสายภายในอื่นๆ โอเปอเรเตอร์ โมเด็ม หรือถูกประกาศออกทางลำโพง

ได้โดยอัตโนมัติ ( TAFAS ) * แผงวงจร DISA เป็นอุปกรณ์เสริม

Phantom Extension

ท่านสามารถกำหนดหมายเลขแทน หรือหมายเลขภายในหมายเลขที่ 2 ให้กับเครื่องโทรศัพท์ใดๆ ได้

หมายเลขแทนนี้จะช่วยให้ระบบสามารถเรียกไปยังหมาย เลขภายในที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้หมายเลขภายในเดียวกันได้

คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและเลขานุการ กล่าวคือเมื่อมีสายเรียกเข้ามา ถึงหมายเลขภายในของผู้บริหาร

เครื่องโทรศัพท์ของเลขนุการก็จะมีเสียงกริ่งดังขึ้นด้วยเช่นกัน จึงสามารถรับสายแทนกันได้

Remote Programming and Maintenance*

สามารถได้รับการตรวจสอบแก้ไขระบบและโปรแกรมจากตัวแทนจำหน่ายผ่านคอมพิวเตอร์โมเด็ม

ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง ไปซ่อมแซมถึงที่ตั้งของตู้สาขา ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย * แผงวงจร Remote เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติจำเพาะ

ขนาดตู้สาขา ชุดพื้นฐาน 640x320x115
(สูงxกว้างxลึก) ครบชุด 640x320x160
น้ำหนัก ชุดพื้นฐาน 8.1 กก.
  ครบชุด 11.4 กก.

แผงวงจรเพิ่มเติมตู้ระบบดิจิตอล KX-TD1232

Model รายละเอียด ราคา DO ส่วนลด%
KX-TD180 แผงวงจรสายนอก 4 เลขหมาย 6,630 xxxx
KX-TD174 แผงวงจรสายใน 16 เลหมาย Single 13,130 xxxxx
KX-TD170 แผงวงจรสายใน 8 เลขหมาย HyBrid 10,130 xxxxx
KX-TD191 แผงวงจรตอบรับโอนสาย Disa&OGM 12,500 xxxxx
KX-TD192 แผงวงจรเชื่อมต่อระบบ 2 ตู้ 6,130 xxxx
KX-TD193 แผงวงจร Caller ID (1 แผงได้ 4 สายนอก) 6,250 xxxx
KX-TD184 แผงวงจร E&M (4 คู่สาย) 28,130 xxxxx
KX-TD280CE แผงวงจร ISDN แบบ 2 Basic Rate 18,750 xxxxx
KX-TD286CE แผงวงจร ISDN แบบ 6 Basic Rate 37,130 xxxxx
KX-TD188 แผงวงจร E1 (30 ช่องสัญญาน) N/A xxxxx
       

------------------------------------------------------------------------------------------------

KX-TEB308BX

KX-TEM824BX

 

KX-TDA100DBX
Panaboard

 

KX-T7730X
KX-TS500MX
KX-T7703X
KX-T7730X
KX-TS500MX
KX-7703X

 

MOS LINE MOBILE
GSM CDMA Gatway

รายละเอียดสินค้าอื่นเพิ่มเติม

www.digital999.com

สิินค้าดีมีคุณภาพ ติดตั้งบริการโดยทีมงานมืออาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

Tel 0-2754-5199 (Auto) 0-2754-5133 0-2754-2963

Hot Line 081-9390211 081-4552234 080-6469123 083-3284567 Email:mddigital999@gmail.com

Fax 0-2754-2964 Email:digital.999@hotmail.com

รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TEB308BX

KX-TEM824BX

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

Promotion

Panasonic
KEY CARD

NEC PABX SL1000

NEC PBX

SL1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china